Logo

Opgaver

Indhold

Tal og ligninger

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Regneopgaver hvor regnearternes hierarki skal bruges

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til C-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestem procentdelen af et tal

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til C-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestem den procentdel et tal udgør af et andet tal

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til C-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestem den relative eller procentvise ændring af et tal

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til C-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestem den procentvise afvigelse mellem en observeret værdi og en tabelværdi

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til C-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Førstegradsligninger

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til C-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Ligninger med parentes

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til C-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Isoler variabel

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til C-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Reducér et udtryk

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til C-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Ligningssystemer

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til B-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Andengradsligninger

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til B-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Nulreglen

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til B-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver

Lineære funktioner

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Grafens forløb for en lineær funktion

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til C-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bereging af uafhængig og afhængig variabel i en lineære funktion

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til C-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Forskrift for lineær funktion hvor grafen går gennem to punkter

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til C-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Graf og forskrift

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til C-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestem forskriften ud fra en graf

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til C-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver

Eksponentielle funktioner

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Grafens forløb for en eksponentiel funktion

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til C-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Forskrift for eksponentiel funktion hvor grafen går gennem to punkter

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til C-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Beregning af uafhængig og afhængig variabel for en lineære funktion

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til C-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Fordoblings- og halveringskonstant for en eksponentiel funktion

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til C-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver

Potensfunktion

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Beregning af forskrift, afhængig og uafhængig variabel for en potensfunktion

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til C-niveau og til at løse med lommeregner eller computer.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Beregning af afhængig og uafhængig variabel og pct-pct ændring for en potensfunktion

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til C-niveau og til at løse med lommeregner eller computer.
Link til opgaver

Andengradspolynomium

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Grafens forløb for et andengradspolynomium

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til B-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Uafhængig og afhængig variabel

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til C-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Toppunkt for parabel

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til B-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Tegn graf for andengradspolynomum

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til B-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver

Geometri

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Anvendelse af pythagoras sætning

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til C-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Anvendelse af pythagoras sætning II

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til C-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver

Trigonometri

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestem sider og vinkler i trekant hvor to sider og mellemliggende vinkel er kendt

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til C-niveau og til at løse med lommeregner eller computer.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestem sider og vinkler i trekant hvor tre sider er kendt

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til C-niveau og til at løse med lommeregner eller computer.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestem sider og vinkler i trekant hvor en side og to vinkler er kendt

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til C-niveau og til at løse med lommeregner eller computer.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestem sider og vinkler i trekant hvor to sider og en ikke mellemliggende vinkel er kendt

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til C-niveau og til at løse med lommeregner eller computer.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestem areal af en trekant hvor to sider og en mellemliggende vinkel er kendt.

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til C-niveau og til at løse med lommeregner eller computer.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestem en side i en trekant hvor areal og en side og en vinkel er kendt.

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til C-niveau og til at løse med lommeregner eller computer.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestem areal af en trekant hvor alle siderne er kendt (Herons formel)

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til C-niveau og til at løse med lommeregner eller computer.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestem en vinkel i en trekant hvor to sider og arealet er kendt.

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til C-niveau og til at løse med lommeregner eller computer.
Link til opgaver

Differentialregning

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Aflede funktion af polynomium

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til B-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Aflede funktion af polynomium, $e^x$, $\sqrt{x}$ og $\frac{1}{x}$.

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til B-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Grafisk bestemmelse af differentialkvotient

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til B-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Analytisk bestemmelse af differentialkvotient

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til B-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Ligning for tangent i punkt på graf

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til B-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Ligning for tangent med bestemt hældning på graf

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til B-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Grafisk bestemmelse af monotoniforhold

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til B-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Analytisk bestemmelse af monotoniforhold

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til B-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Aflede funktion af sammensatfunktion

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til A-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Aflede funktion af produkt

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til B-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Grafen for $f(x)$ og $f’(x)$

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til B-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver

Integralregning

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Integration af polynomium

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til B-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Integration af polynomium, $e^x$, $\sqrt{x}$ og $\frac{1}{x}$

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til B-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestemt integrale

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til B-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Stamfunktion

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til B-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Areal

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til B-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Integration ved substitution

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til A-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver

Plangeometri

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Parallelle vektorer

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til A-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Ortogonale vektorer

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til A-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestem areal udspændt af vektorer

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til A-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestem $t$ så areal udspændt af vektorer bliver som givet

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til A-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Opstil cirklens ligning fra centrum og radius

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til A-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestem centrum og radius for cirkel ud fra cirklens ligning

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til A-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestem skæringspunkter mellem cirkel og linje

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til A-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestem tangent til cirkel i givet punkt

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til A-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver
Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestem ortogonal linje

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til A-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver

Differentialligninger

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Ligning for tangent gennem givet punkt

Link til opgaver med svar til at indsætte i din læringsplatform. Opgaverne er lavet til A-niveau og til at løse med papir og blyant.
Link til opgaver